Vi stiller opp med byggeledere og tømrere til oppføring av boliger og prosjekter.

Vi har den siste tiden finspisset byggelederrollen og har derfor egne byggeledere for prosjekter og egne for eneboliger.

Har kunden et spesifikt behov, skreddersyr vi vår rolle etter kundes ønske tilpasset hvert enkelt prosjekt eller enebolig.

 

Byggeledelse

Byggeleder fungerer som bindeleddet mellom kjøper / selger og utførende entreprenører.

Rollen er å påse at våre utførende leverer i henhold til tegninger og detaljer som er prosjektert og solgt inn for hvert enkelt prosjekt eller bolig.

De passer også på at arbeidene utføres forsvarlig og sikkert for å unngå skader på personell og utstyr under byggeperioden.

 

Tømrere

Vi har i dag noen få tømrere selv som bygger boliger og hytter i Ringeriksregionen. De fleste tømrerfirma som vi benytter til våre boliger kommer fra innleide bedrifter og kontrakter lages for hvert enkelt bygg. Vi har gode samarbeidspartnere og flere har jobbet sammen med oss i en årrekke.

 

Daglig leder Bokvalitet Bygg

Jonny Sandnes

Tlf. 90288619

Mail: js@blinkhus-ringerike.no