Bokvalitet Utvikling er et selskap med solid faglig kompetanse og mange års erfaring innenfor eiendomsutvikling.

Våre verdier gjenspeiler et positivt og skapende miljø der etterrettelighet, effektive systemer og kontrollrutiner legger grunnlaget for gode og fremtidsrettede
boliger. I Bokvalitet planlegger og utvikler vi alt fra mindre prosjekter med et par enheter, til feltutbygging med flere hundre enheter.

Vårt mål er å skape gode og funksjonelle boliger som møter morgendagens utfordringer. Våre boløsninger skal gi deg de reelle opplevelsene av økt bokvalitet i hverdagen.
Vår oppgave er ikke bare å bygge en «bopel» men et hjem du blir stolt av og som samtidig oppleves funksjonelt i hverdagen – det er det vi kaller Bokvalitet

 

Daglig leder Bokvalitet Utvikling

Kristin G. Søraker

Tlf. 40 23 60 17

Mail: kgs@blinkhus-ringerike.no