Våre boligprosjekter

Vi utvikler og bygger eneboliger, flermannsboliger og fritidsboliger. Vi er stolte av alle våre prosjekter, og her finner du et utdrag av vår portefølje.

Telefon: 92806389
E-post: erlend.soraker@bokvalitet.no
Adresse:
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Bokvalitet