Solid faglig kompetanse med mange års erfaring innenfor eiendomsutvikling

Bokvalitet AS ble stiftet i 2010 og er et selskap med mange års erfaring innenfor eiendomsutvikling.

Våre verdier gjenspeiler et positivt og skapende miljø der nøyaktighet, effektive systemer og kontrollrutiner legger grunnlaget for gode og fremtidsrettede boliger.
I Bokvalitet planlegger og utvikler vi alt fra mindre prosjekter med et par enheter, til feltutbygging med flere hundre enheter.
Vårt mål er å skape gode og funksjonelle boliger som møter morgendagens utfordringer. Våre boløsninger skal gi deg de reelle opplevelsene av økt bokvalitet i hverdagen.
Vår oppgave er ikke bare å bygge en «bopel» men et hjem du blir stolt av og som samtidig oppleves funksjonelt i hverdagen – det er det vi kaller Bokvalitet.
Kontakt oss

Telefon: 92806389
E-post: erlend.soraker@bokvalitet.no
Adresse:
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Bokvalitet