Om Bokvalitet

Bokvalitet AS er et selskap med solid faglig kompetanse og et eierskap med mange års erfaring med eiendomsutvikling og eiendomsmegling. Vårt mål er å skape gode og funksjonelle boliger som møter morgendagens utfordringer.

Våre boløsninger skal gi deg de reelle opplevelsene av økt bokvalitet i hverdagen. Dine behov og ønsker er alltid i førersetet når arealplanlegging og planløsninger utarbeides. Vår oppgave er ikke bare å bygge en «bopel» med et hjem du blir stolt av og som samtidig oppleves funksjonelt i hverdagen, er det vi kaller Bokvalitet.

Bokvalitet AS ble stiftet i 2010. Våre verdier gjenspeiler et positivt og skapende miljø der etterrettelighet, effektive systemer og kontrollrutiner legger grunnlaget for gode og fremtidsrettede boliger.

Siden starten i 2010 har vi hatt en fin vekst/utvikling og har i dag til sammen ca 350 boligenheter for salg og i tomtebank.