Bokvalitet AS er et selskap med solid faglig kompetanse og et eierskap med mange års erfaring med eiendomsutvikling og eiendomsmegling. Vårt mål er å skape gode og funksjonelle boliger som møter morgendagens utfordringer

Bokvalitet AS ble stiftet i 2010. Våre verdier gjenspeiler et positivt og skapende miljø der etterrettelighet, effektive systemer og kontrollrutiner legger grunnlaget for gode og fremtidsrettede boliger.

Siden starten i 2010 har vi hatt en fin vekst/utvikling og har i dag til sammen ca 400 boligenheter for salg og i tomtebank.