Valg av hustype og bosted er av de viktigste beslutningene du tar i livet.

Det er mange ulike behov og hensyn å ta, og vår viktigste oppgave i Bokvalitet Bolig, er å gjøre prosessen enklest mulig.

Igjennom vår kjedetilknytning til *Blink Hus har vi et stort spekter med ferdig prosjekterte boliger. Ved å velge en Blink Hus bolig tilpasset din tomt, så får du som kunde en forutsigbar og effektiv byggeprosess.

Vårt tette samarbeid med Mestergruppen Arkitekter gir også tilgang, via en av våre kunnskapsrike boligkonsulenter, til over 70 arkitekter og ingeniører som kan tilpasse boligdrømmen etter dine ønsker.

Kontorene våre er spredt ut over store deler av Østlandet, for vi er opptatt av den lokale tilknytningen og nærhet til der dere skal bygge. Lokal Kvalitet er viktig for oss.

Bokvalitet Bolig tilbyr med dette mange ulike muligheter, men en ting er felles – Det er samarbeidet med deg som kunde som er i førersete.

Selv om vi bygger både ferdig tegnet og prosjekterte boliger eller arkitekttegnet, så er en godt planlagt prosess hvor du føler deg inkludert, med dine ønsker og behov ivaretatt.

Byggeprosessen er delt opp i oversiktlige faser:
https://www.blink-hus.no/blinkhus/byggeprosessen

Din bolig og dine valg er vårt ansvar. Velkommen til oss

Telefon: 92806389
E-post: erlend.soraker@bokvalitet.no
Adresse:
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Bokvalitet