"Vi hjelper deg med å realisere verdiene dine"

Vi kjøper tomter!

Har du en tomt du lurer på om det er mulig å utvikle? Vi søker tomteeiere som ønsker å utvikle tomten i samarbeid med oss.

Vi hjelper deg å realisere dine verdier dersom du eier en tomt med mulig utbygging av en eller flere boenheter. I samarbeid med oss får du i tillegg til tomteverdien ta del i fortjenesten som vanligvis tilfaller utvikler. Vi tar ansvar for hele verdikjeden, fra regulering til bygging og garantioppfølgning.

Hvordan arbeider vi?

Vi har flerfaglig kompetanse og engasjerer oss i alle faser i prosjektgjennomføringen fram til ferdig bygg:

 • Tomtevurdering, hva er den optimale bruk av tomten
 • Økonomivurdering, vurdere prosjektets økonomiske potensiale
  samt fremskaffer nødvendig egenkapital og finansiering
 • Engasjering av samarbeidspartnere, arkitekter, entreprenører
 • Innhenting av anbud
 • Byggeledelse
 • Kundebehandling
 • Garantioppfølgning
 • Sammen med oss får du kompetanse og slagkraft til å realisere
  tomteverdiene dine.