Vi søker små og store tomteområder. 

Vi kjøper tomter i sin helhet, eller vi tilbyr et samarbeid med grunneiere om utvikling – og senere salg og utbygging.

Er du eier eller formidler av tomter eller eiendommer, setter vi stor pris på å komme i kontakt med deg.  

Vi er en erfaren eiendomsutvikler som tar hånd om hele prosessen

Hvordan arbeider vi?

Vi har flerfaglig kompetanse og engasjerer oss i alle faser i prosjektgjennomføringen fram til ferdig bygg og overlevering:

  • Tomtevurdering, hva er den optimale bruk av tomten
  • Økonomivurdering, vurdere prosjektets økonomiske potensiale
  • Engasjering av samarbeidspartnere, arkitekter, entreprenører
  • Innhenting av anbud
  • Prosjekt – / byggeledelse
  • Kundebehandling
  • Garantioppfølgning. 

Sammen med oss får du kompetanse og slagkraft til å realisere tomteverdiene dine!

Ta kontakt

[contact-form-7 id=»1329″]

Telefon: 92806389
E-post: erlend.soraker@bokvalitet.no
Adresse:
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Bokvalitet