Kvalitet i alle ledd

Dette er Bokvalitet

Bokvalitet AS ble stiftet i 2010 og er et selskap med solid faglig kompetanse og mange års erfaring innenfor eiendomsutvikling.

Våre verdier gjenspeiler et positivt og skapende miljø der nøyaktighet, effektive systemer og kontrollrutiner legger grunnlaget for gode og fremtidsrettede boliger.

Les mer

Til salgs nå

Beliggenhet

Telefon: 92806389
E-post: erlend.soraker@bokvalitet.no
Adresse:
Hvervenmoveien 49,
3511 Hønefoss

Bokvalitet